ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ॥
Satnam Siri Waheguru Jio
links to this post >

Guru Sahib at my house

by Pritam Singh Khalsa @ Wednesday, March 28, 2007