ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ॥
Satnam Siri Waheguru Jio
links to this post >

Guru Gobind Singhs words

by Pritam Singh Khalsa @ Tuesday, May 30, 2006