ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ॥
Satnam Siri Waheguru Jio
links to this post >


Waho Waho Gobind Singh Aapay Gur Chela

by Pritam Singh Khalsa @ Saturday, March 11, 2006